โปรแกรมฟื้นฟูสรรถภาพทางยาเสพติด

สิ่งที่ยากที่สุดในการบําบัดฟื้นฟูอาการติดยาเสพติดมีอะไรบ้าง ?

อาการเสพติด การบําบัดฟื้นฟูในกรุงเทพ สิ่งที่คุณควรทราบ

เป็นไปได้ว่าคุณจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในความคิดของคุณเมื่อพูดถึง เรื่องตัดสินใจลงทะเบียนใน ​โปรแกรมฟื้นฟูสรรถภาพทางยาเสพติด หนึ่ง ในคําถามเหล่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับความยากลําบากในการบําบัดยาเสพ ติด และอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดของโปรแกรม แน่นอนว่าคําตอบนั้น ขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่ และประเภทของการรักษาที่คุณกําลัง ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามคุณสามารถรับรู้ได้ด้วยการดูจากสถานการณ์ ทั้งหมดโดยที่คุณอาจจะไม่เชื่อ

วิธีการประเมินความยากลําบาก

ความยากลําบากคืออะไร มีคําจํากัดความว่าอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว มีคําตอบ มากมายที่อาจแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไร ก็ตาม คุณสามารถทดสอบความยากลําบากของการบําบัดที่ผู้คนอาจพบได้ เฉพาะบางส่วนเพื่อให้คุณทราบถึงความท้ายทายที่คุณอาจจะต้องเผชิญ:

  • อาการจากการเลิกใช้สารเสพติด
  • การหลีกเลี่ยงความรู้สึกล่อใจ
  • การอยู่ห่างจากบ้าน และอยู่ห่างจากคนที่คุณรัก
  • การเปิดใจ
  • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด

สถานการณ์เหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างที่กําลังทําการบําบัด โชคดีที่เมื่อคุณลงทะเบียนในโปรแกรมฟื้นฟูแล้ว คุณจะมีกลไกไว้คอยช่วยเหลือคุณ

อาการจากการเลิกใช้สารเสพติด

ในช่วงแรกของการบําบัดนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดสําหรับบางคน เนื่องจากคุณอาจแสดงอาการจากการเลิกใช้สารเสพติดในช่วงนี้ ประเภท และระดับของอาการที่คุณพบเจอนั้นจะมีแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น คนที่เสพติดสารเสพติด เช่น เฮโรอีนมีแนวโน้มที่จะมีอาการจากการเลิกใช้ สารเสพติดมากกว่าคนที่พยายามจะเลิกเสพกัญชา การเสพติดยาบางอย่าง คุณอาจพบอาการจากการเลิกใช้สารเสพติดอย่างรุนแรงซึ่งต้องใช้วิธีการ ล้างสารพิษซึ่งจะต้องได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดี และความปลอดภัยของตัวคุณเอง

หลีกเลี่ยงความรู้สึกล่อใจ

หลังจากที่คุณเคยมีอาการจากการเลิกใช้สารเสพติด แล้วก็ตาม คุณก็ยังมี โอกาสที่จะรู้สึกอยากกลับไปใช้ยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้งได้ ยัง คงความรู้สึกล่อใจอยู่เนื่องจากเหตุผลหลายประการ คุณอาจหันไปใช้ยา เสพติด หรือแอลกอฮอล์เมื่อคุณรู้สึกเครียด หรือในบางสถานการณ์ หรือ อาจมีคนอาจชักจูงให้คุณใช้สารเสพติดเหล่านี้ นี่นี่มีการรักษาที่มีประโยชน์ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่สามารถคอยช่วยเหลือให้คุณเรียนรู้กลไกของการ เผชิญกับปั ญหาอื่น ๆ และวิธีจัดการกับสิ่งล่อใจได้

การเปิดใจ

การแสดงความรู้สึกของตัวคุณเองออกมาอาจทําได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณไม่คุ้นเคย เราคาดหวังให้คุณแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับช่วงดี ๆ เวลา
ของคุณในขณะที่คุณกําลังอยู่ในโปรแกรมฟื้นฟู คุณอาจจะต้องใช้เวลาทํา ความคุ้นเคย แต่โปรดจําไว้ว่าการแบ่งปันข้อมูลของคุณมีความสําคัญต่อการ ฟื้นฟูของคุณ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ยินเรื่องราวของคุณแล้ว พวกเขาก็จะ สามารถแนะนําการเดินทางสู่งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพ ติดให้กับคุณได้ นอกจากนี้คุณสามารถแบ่งปั นเรื่องราวของคุณกับคนอื่น ๆ ที่อยู่ในศูนย์บําบัด ประสบการณ์เหล่านี้อาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่การ เปิดใจในลักษณะนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างความผูกพันได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้คุณอาจจะต้องต่อสู้ในตอนแรกเพื่อเปิดใจของคุณในการทํา กิจกรรม และโปรแกรมเฉพาะด้าน โปรดจําไว้ว่าโปรแกรมเหล่านี้ออกแบบ มาเพื่อช่วยเหลือคุณ

งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด

การคิดถึงเรื่องงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติดอาจทําให้ คุณรู้สึกตื่นเต้น และทําให้คุณรู้สึกกลัว พูดได้อีกอย่างก็คือ คุณอยากจะ กลับไปเป็นคนเมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามคุณอาจมีความกลัวอย่างร้ายแรง เกี่ยวกับการกําเริบของโรค โปรดทราบว่าความกลัวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้โปรดทราบว่าผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรมต้องการช่วยให้คุณ สามารถเอาชนะความกลัวเหล่านี้ได้ พวกเขาต้องการช่วยให้คุณสามารถงด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติดได้

โปรดเข้าใจว่าคุณมีระบบสนับสนุนอยู่รอบตัวคุณซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจใน การงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด ของตัวคุณเองได้

เมื่อนึกถึงการบําบัดฟื้นฟูอาจทําให้คุณรู้สึกกลัว และวิตกกังวล สิ่งสําคัญ คือ คุณควรทราบว่าคุณมีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้
และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติดได้ การลงทะเบียนใน โปรแกรมฟื้นฟูหมายความว่าคุณจะมีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email