ตั้งทีมคุ้มครอง ‘แมวน้ำช้าง’ ลอกคราบอย่างปลอดภัยในประเทศศรีลังกา

ช้างแมวน้ำนอนลงบนชายฝั่งของโคลัมโบเพื่อลอกคราบ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ศรีลังกาจัดทีมลาดตระเวน

ในวันพุธ (18 ธันวาคม) กองทัพเรือกรมสัตว์ป่าและอนุรักษ์ชายฝั่งกรมศรีลังกาประกาศทีมลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเฆี่ยนตี ฟิลิปปินส์. พวกเขาต้องนอนราบบนชายฝั่ง อนึ่งช้างแมงกะพรุนเป็นช้างสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email