คณะนิติราษฎร์-ส่งไม้ต่อ-ครก.112-ขับเคลื่อนล่าชื่อเสนอแก้กม.หมิ่น-161x120

นักวิชาการและนักเขียนซึ่งร่วมกันเสนอแก้ไข ม.112

Share this post